martes, 12 de mayo de 2015

LA VERITAT DE PERQUE NO ESTÀ OBERTA LA PISCINA

La piscina torna a ser tema d’actualitat per una entrevista que ix hui en les Provincies i que parla de com està la piscina segons el representant del promotor de l’obra. Com no saben si és del tot legal transcriure-la anem a contar-la i qui vullga que vaja a la web del diari a llegir-la

Clarament diu que el govern de Juan no ha tingut interès en que s’obrira la piscina i fa anys que no tenen una reunió per tractar de posar-la en funcionament.

El portaveu de l’empresa diu que la piscina està quasi acabada i que sols li faltaria un 3% del que s’ha invertit per a obrir-la.

Els falta ignifugar el soterrani, posar una marquesina i verificar les connexions.

El representant de l’empresa deixa clar que l’ajuda del govern ha sigut molt mala, que han tingut molt poques reunions per buscar una solució i les que s’han fet ha sigut molt negatives. Diu que fa anys que no hi ha una reunió específica per tractar d’obrir la piscina.

Es diu que es pot obrir la piscina amb l’ajuda del govern i sense que es pose ni un euro, sols cal donar suport a l’empresa per a fer front als 200.000 euros que podrien costar les obres necessàries per obrir la piscina. Eixa ajuda de l’ajuntament tindria una contraprestació com reduir els anys de concessió, pignorar matrícules etcètera.

També es parla de la viabilitat de la piscina i l’entrevistat diu que hi ha un projecte de viabilitat aprovat per un jutge. A més diu que en juliol de 2012 es va alçar el concurs de creditors i que ara estan en fase de conveni. Han pagat el primer pagament compromés amb els proveïdors i l’ajuntament va ser el primer en cobrar-lo. Esta part desmenteix les afirmacions que l’alcalde va fer en el seu dia sobre que la piscina estava en concurs, que no es podia fer res, i que l’ajuntament no havia cobrat. Els promotors de la piscina diuen que la mostra de viabilitat és que ells han assumit 800.000 euros de préstec de l’empresa a títol personal

El més fort, és que el representant diu que en una primera reunió el govern de Juan ja volia pressionar sobre el personal de la piscina dient a qui no es podia contractar

La piscina generaria 15 llocs de treball directes. Els promotors s’han gastat 4’6 milions d’euros fent millores als 2’6 milions inicials.

Diuen que amb un poc de suport la piscina s’obriria molt prompte i veuen il·lògic que es gasten 200.000 euros en els vestidors de la piscina municipal per a 3 mesos, quan amb eixos diners tindríem piscina climatitzada tot l’any.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario