martes, 19 de febrero de 2013

"TRIPARTITO SHORE": O TENS DINERS O NO TENS OPCIONS DE DUR EL BAR DELS JUBILATS NI LA PERUQUERIA

L'ajuntament de Tavernes ha tret a licitació els servicis del bar i la perruqeria dels jubilats. Com és habitual, estos servicis es donen seguint el procés de licitació, però el Tripartit ens ha donat la sorpresa i sols mirarà la part econòmica en estes concessions.
Per al bar s'ha posat un canon anual de mil euros com a mínim. A partir d'eixos mil euros els adjudicataris posaran la quantitat que vullguen pagar a l'ajuntament cada any per tindre l'explotació del bar. A més a més, haura de deixar una fiança de 2.500 euros pel servici.
En la perruqueria passa el mateix, es posa com a canon mínim mil euros a l'any i una fiança de mil euros més a l'adjudicatari.
Els dos contractes seran per a dos anys.
En cap part de la contractació el Tripartit valorarà cap condició més, sols l'econòmica. A part clar està que siguen baristes o perruquers els que opten al concurs, circumstància normal ja de per si es estes adjudicacions.
Crida molt l'atenció que en els temps que corren el Tripartit no ha valorat a gent que estiga en l'atur, famílies nombroses, emprenedors, etcétera, sols es mira la PELA, la pesseta, l'euro.
Vaja que qui vullga optar a estos servicis d'entrada haurà d'amollar com a mínim mil euros a l'any i 2.500 de fiança, és a dir, com a mínim 3.500 euros! Una forma pèssima de permetre que la gent puga optar a eixes adjudicacions.
No es planteja ni fraccionar el pagament, ni res de res, sols soltar la gallina.
Una persona en l'atur ho tindrà difícil per optar, una persona amb dificultats econòmiques també... pensem que s'ha de mirar primer que res que siga gent capaç de dur els servicis i després que el tema econòmic no siga un impediment per a tindre opcions a este concurs. Hi ha opcions per fraccionar i donar oportunitat a tots.
A més a més, fer un seguiment del negoci perque es done un bon servici als nostres majors.

1 comentario:

  1. Pareix que ningú té prou diners per a presentar-se perquè el cotxe de la megafonia no para de passar anunciant que el termini de presentació d'ofertes acaba esta setmana.

    Si algú es queda el bar o la perruqueria haurà de pagar també la megafonia del cotxe?

    Este es el TRIPARTITO SHORE.

    ResponderEliminar