domingo, 16 de febrero de 2014

TRES BANQUETS MÉS PINTATS

Diguerem al Ventilador que el govern havia anunciat que anava a pintar els banquets del passeig Colon, però que setmanes després sols s'havien pintat els banquets de la zona de correus, la mateixa on casualment viu l'alcalde.
Durant dies i dies ningú va pintar cap banquet. Ara ho hem publicat al Ventilador i s'han représ les pintades dels banquets. Han pintat 4 banquets més, entre ells el que posavem en la foto.
Este bipartit va fent bandaes, sols vol fotos. Sino haguerem dit res ja no s'hagueren pintat més banquets.
Va a vore si  es fan l'ànim i pinten tots els banquets, perque tots els veïns paguen igual i no té trellat pintar a uns si i a altres no.

No hay comentarios:

Publicar un comentario